[ultimate_spacer height=““ height_on_tabs=“0″ height_on_tabs_portrait=“35″ height_on_mob_landscape=“0″ height_on_mob=“35″]
[ultimate_spacer height=“900″ height_on_tabs=“0″ height_on_tabs_portrait=“0″ height_on_mob_landscape=“0″ height_on_mob=“0″]

Cookies na webu Maxsico.cz

1. Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Marek Sikora, s trvalým bydlištěm Havířov-Šumbark, Učňovská 9/1060, IČO 04410670, jakožto provozovatel této webové stránky jako jediný užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
  • fungování webových stránek.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu [email protected] Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Tip: Přehledný a rychlý návod na to, jak zablokovat cookies ve vašem prohlížeči nejdete na tomto odkazu Jakzablokovatcookies.cz.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

8. Krom Maxsico. jsou shromážděné cookies soubory zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
  • Smartsupp, Milady Horákové 13, 602 00 Brno,
  • Polylang, 28 Allée Jean Sébastien Bach (38090) VILLEFONTAINE, Francie (sbírá cookies pro překlad webu do anglického jazyka).

9. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

10. Vezměte na vědomí, že podle nařízení máte právo:

  • požadovat po Maxsico. informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii,
  • vyžádat si u Maxsico. přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Maxsico. výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Maxsico.,
  • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Maxsico. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

11. Co jsou to cookies, jejich skupiny a jaké konkrétní cookies sbíráme na tomto webu najdete v textu a tabulce níže.
Tip: rovnou si zde můžete zobrazit a případně upravit vaše preference ohledně cookies

Menu